גביית אגרה בגין אישור על העדר תיק בניין - ועדה מקומית לבניה זמורה

 

 

מכתבו של החבר דני מור, יו"ר ועדת רשויות תכנון בלשכה

 

למר רון מוסקוביץ, מהנדס הועדה המרחבית לתכנון ולבניה זמורה

 

מכתב הלשכה מיום 25.10.2015

 

מכתב תגובה ועדה זמורה