מתן שרותי שמאות לעיריית חולון והוועדה המקומית לתכנון ובניב

מכתבו של החב' דני מור, יו"ר ועדת רשויות התכנון בלשכה

 

לגב' מימי פלג, אדריכלית ומהנדסת העיר חולון

 

ותשובת הגב' תמי דביר, שמאית עיריית חולון

 

מכתב הלשכה 

 

תשובת עיריית חולון