פרוטוקול דיוני הרפורמה לחודש דצמבר 2011

 


חברות וחברים יקרים,


רצ"ב פרוטוקולי דיוני הרפורמה, שנערכו במהלך חודש דצמבר2011

 ועסקו בפרקים הכלכליים (הפקעות ושמאים מכריעים).
כבעבר הודגשו בצהוב הקטעים בהם דיברנו.


הדברים נמצאים בעמודים הבאים:-
6.12.11 - עמ' 29-30, 32, 62-70, 88.
13.12.11 - עמ' 26, 40, 44, 46, 47.
20.12.11 - עמ' 16, 17, 21, 24-26.

 

בברכה,


אוהד דנוס
יו"ר הלשכה 

                                 פרוטוקול 45

 

                                 פרוטוקול 46

 

                                 פרוטוקול 47