תגובת יו"ר מועצת שמאי המקרקעין לפניית יו"ר הלשכה, בעניין עבודת השמאי במגיפת הקורונה לפי תקנות שע"ח

 

 

 

חברות וחברים,

 

מצורפת תגובת יו"ר מועצת שמאי המקרקעין לפנייה הדחופה שנעשתה אליה

על ידי יו"ר הלשכה, בעניין עבודת שמאי המקרקעין בתקופה זאת, של

מגיפת הקורונה, בהתאם להוראות תקנות שעת חירום.

 

התגובה.

 

 

בברכה,

 

חיים מסילתי, יו"ר הלשכה.