עיון במסמכים פומביים בתיק בניין סרוק - עיריית רחובות

מצ"ב מכתבו של דני מור, יו"ר ועדת רשויות תכנון

 

דף מידע

 

מצ"ב מכתבו של שגיא תמרי, מנהל אגף תכנון ורישוי

 

דף מידע

 

בברכה,

 

דני מור, יו"ר ועדת רשויות תכנון