זכות עיון בתיקי בניין ובהיתרי בניה- מחלקת הנדסה רמת השרון

 

חברות וחברים,

 

 

 

בשיחה שקיימה היועצת המשפטית ללשכה, עו"ד הילה רובין, עם מזכירת אגף ההנדסה של עיריית רמת השרון

נמסר כי בקרוב תוסר החסימה של תיקי הבניין באתר הוועדה ותיקי הבניין יהיו נגישים לכלל הציבור. 

 

מכתב לועדה

 

 

 

בברכת חברים,

 

דני מור, יו"ר ועדת רשויות התכנון
לשכת שמאי המקרקעין