כללי הפטור במבחני המועצה - מועצת השמאים

 

 

 

 

 

חברות וחברים יקרים,

 

מצ"ב לעיונכם כללי הפטור החדשים שאישרה מועצת שמאי המקרקעין, ופורסמו אמש בקובץ התקנות.

 

אני מבקש להודות בשם כולנו לממלא מקומי וחברי, אומיד סולימני, אשר הביא בפני את השימוש הלא ראוי שעשו

מספר מוסדות אקדמיים בכללי הפטור הישנים ועל העבודה הרבה שהושקעה על ידו בלימוד והבנת הנושא ובאיסוף

חומר מסמכים רלוונטי.

 

כמו כן, אבקש להודות לחברי המועצה לשעבר, רונן וגנר ודותן דרעי, על הסיוע לו זכיתי במועצה בהבהרת עמדת הלשכה

בסוגיה הקשה והמורכבת הזו.

 

עמדת הלשכה הייתה ונותרה שאין מניעה להעניק פטורים מבחינות מוקדמות, ובלבד שתישמר הרמה המקצועית

והתלמידים אכן יעברו את הקורסים בצורה מעמיקה ורצינית ויעמדו בהצלחה בבחינות בהם.

 

כללי הפטור החדשים משיגים לטעמי בדיוק זאת.

 

בד בבד עם אפשרות לאקדמיזציה מלאה של המקצוע באמצעות אישור תכניות לימוד שלמות ומקיפות

בשמאות מקרקעין במועצה, מכניסתם לתוקף של כללי הפטור החדשים, יוענקו אך ורק פטורים מבחינות לבעלי

תארים מסוימים מבחינות מסוימות.

 

הסתיימה לה חגיגת הפטורים האקראיים בלימודים אקראיים ולא שלמים.

 

התקנות

 

קריאה מועילה,

 

אוהד דנוס – יו"ר הלשכה