ביטוח אחריות מקצועית - חברת אלומה תגובה

תגובת חברת "אלומה"

 

לאור פניות רבות של חברי הלשכה

 

לפרסם הסכם משופר של חברת AIG

 

 

מכתב התגובה