הסגת גבול מקצוע שמאות המקרקעין - ביצוע הערכת שווי מקרקעין על ידי מי שאינו שמאי מקרקעין

 

 

מכתב פניה של הילה שבתאי,

יועצת משפטית ללשכה

 

למר ליאור משה

פרימיום נכסים

 

מכתב

 

מכתב תגובה יגאל אלון, עו"ד

בשם מר ליאור משה, מפרימיום נכסים

 

מכתב