טיוטת תנאי המכרזים של תכנית מחיר מטרה

תשובת אלעזר במברגר, עו"ד היועץ המשפטי של משרד הבינוי והשיכון 

 

לאוהד דנוס, יו"ר הלשכה

 

 

מכתב