לימודי שמאות ופטורים באוניברסיטת אריאל

לימודי שמאות ופטורים באוניברסיטת אריאל

 

 מכתבם של אוהד דנוס, יו"ר הלשכה

 והחבר אומיד (עודד) סולימני , יו"ר הוועדה לעייני צעירים

 

למשרד המשפטים, מועצת שמאי מקרקעין

 

 לידי עו"ד עליזה קן-יו"ר המועצה

 

מכתב