גביית אגרת עיון שלא כדין - עריית אריאל

מכתבו של החבר דני מור, יו"ר ועדת רשויות תכנון

 

למר עדנאן עיסא, מהנדס העיר אריאל

 

לנושא גביית אגרת עיון שלא כדין במסירת מידע תכנוני ודרישת ייפוי כוח

 

 

מכתבו של דני מור 

 

מכתב תשובה עיריית אריאל