הגנזך ההנדסי- עיון בתיקי הבנין - עיריית תל-אביב

תגובת עיריית תל-אביב למכתבו של חברינו דני מור, יו"ר ועדת רשויות תכנון

 

מאת אינג' מיכאל גפני, מנהל מחלקת מידע, עיריית תל-אביב

 

 

מכתב