עדכון עליית שיעור המע"מ בתעריפי שומות מקרקעין למטרת משכנתא

מכתב שנשלח לכל הבנקים

 

דליה עסיס, יו"ר ועדת בנקים ומשכנתאות

 

מכתב