התיישנות תביעות פיצויי הפקעה - קו חם

פניית יו"ר הלשכה, אוהד דנוס לחברי הלשכה

 

לנושא התיישנות תביעות פיצויי הפעה - קו חם

 

 

מכתב פנייה לחברים 

 

 

פסק הדין

 

 

החברים המעונינים מתבקשים לאשר במייל חוזר למזכירות הלשכה