תמורות ושיפורים בדרכי מסירת מידע - עיריית ראשון לציון

 

 

תשובת מנהלת אגף רישוי ופקוח על הבניה

 

 

אדר' רות אמיר

 

בהתאם לפניית החבר דני מור, יו"ר ועדת רשויות תכנון בלשכה

 

 מכתב