עיון וצילום תוכניות הגשה מאושרות והיתרי בניה בתיקי בניין - עיריית אריאל