עיון וצילום תוכניות הגשה מאושרות והיתרי בניה בתיקי בניין - עיריית אריאל

מכתב פניה החב' דני מור, יו"ר ועדת רשויות תכנון

 

למר עדנאן עיסא,מהנדס העיר אריאל 

 

מכתב פניה