תמ"א 38 כולל תיקון מספר 3 ספרות מקצועית - הפן התכנוני, הקנייני, המיסויי, ופגעיה במקרקעין

ספרות מקצועית

 

תמ"א 38 כולל תיקון מספר 3

 

מאת עו"ד מיכה גדרון ועו"ד אהרון נמדר

 

מחיר מיוחד לחברי הלשכה ולמינויים במכירה מוקדמת בלבד 

 

 

במקום 750 ש"ח 620 ש"ח

 

פרוספקט