שימוש בשרותי שמאי מקרקעין בועדות ההשגה ברשות מינהל מקרקעי ישראל

פניית אוהד דנוס, יו"ר הלשכה

 

לעו"ד דורון ברזילי, ראש לשכת עורכי הדין בישראל

 

בנושא: הצעה לפעול להגברת המודעות בקרב עורכי הדין לצורך בשימוש

          בשירותי שמאי מקרקעין בועדות ההשגות ברשות  מקרקעי ישראל 

 

מכתב הפנייה