אסיפה כללית ומיוחדת

 

 

אסיפה כללית שנתית מיוחדת

 

שינויי תקנון הלשכה

 

אסיפה כללית

 

שינויים בתקנון הלשכה

 

 

 בברכת חברים,

 

אוהד דנוס                       פזית בובליל

 

יו"ר הלשכה                     יו"ר ועדת תקנון ובחירות