קיצור משך זמן המתנה בהזמנת תיקי בני

 


חברות וחברים יקרים,

מצ"ב מכתבו של דני מור בנדון, שהוצא בעקבות פנייתו של דוד דדון ובשיתופו.

אנו עומדים לרשותכם תמיד, בכל בעיה בה אתם נתקלים במהלך עבודתכם המקצועית ובכלל.

בברכה,

אוהד דנוס – יו"ר הלשכה וחברי הוועד

 

 קיצור משך זמן המתנה בהזמנת תיקי בניין-עיריית ירושלים