מאגר "שמאים לתקשורת" מופעל החל ממחר

מכתבו של יו"ר הלשכה, אוהד דנוס

לנושא:

מאגר "שמאים לתקשורת" מופעל החל ממחר במסגרת המיזם חמ"ל הנדל"ן של אתר WINWIN

מאגר "שמאים לתקשורת" מופעל החל ממחר במסגרת המיזם חמ"ל הנדל"ן של אתר WINWIN

הסכם

 11.8.2011

 

חברי/ות הלשכה

 

 מאגר "שמאים לתקשורת" מופעל במסגרת המיזם חמ"ל הנדל"ן של אתר WINWIN

 

במסגרת פרסום המיזם, החלו להתקבל שאלות וחברים

משיבים לפונים בתשובות.

 

על מנת שתשובת השמאי/ת יחד עם הקרדיט יפורסמו באתר, חייב השמאי/ת

לשלוח את השאלה יחד עם התשובה לכתובת מייל – HELP@winwin.co.il

 

נודה לחברים להקפיד לשלוח את התשובות בהתאם לכתובת המייל