FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

סיור מקצועי לדרום איטליה

 

 

חברות וחברים,

 

סיור מקצועי לדרום איטליה עם חב' GOITALY,

בתאריכים 15-20/5/19(מותאם גם לשומרי מסורת)

 

פרוספקט

 

 

טופס הרשמה 

 

יש למלא טופס הרשמה ולשלוח למזכירות הלשכה במייל או בפקס.

 

בסיס ההרשמה - כל הקודם זוכה!

 

הערה: אין בפרסום משום התחייבות הלשכה להכרה בנסיעה כהוצאה מוכרת ע"י רשויות המס.

 

בברכה,

 

פזית כהן, חברת לשכה

 

אורית גלן, יו"ר ועדת קשרי חו"ל

 


לקבלת מידע על אירועים עתידיים - הירשם לרשימת התפוצה
מתי
15 מאי 2019    
מיקום
עלות
עלות לחבר לשכה
ש"ח
עלות לאורחים
ש"ח
|
|
|
|
|