FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

קריאה, ניתוח ו"אורות אדומים" בדוחות כספיים ו- סדנת שוק ההון תבנית עיצוב * 6 - תבנית הודעות אימייל

 

 

 

חברות וחברים

 

קורס: קריאה, ניתוח ו"אורות אדומים" בדוחות כספיים
רקע:
בתקופה בה השינויים התכופים בשוק מתגברים וקשה לצפות פני עתיד, עולה היקף הסיכונים
ומחייב יכולת והבנה טובה של ההיבטים הכלכליים והפיננסים של תאגידים וגופים אחרים.
דירקטורים ונושאי משרה זקוקים להבנה מעמיקה של היבטים חשבונאיים ופיננסיים של הגופים
בהם הם משמשים דירקטורים או נושאי משרה.

 

היקף הקורס:
4 מפגשים שבועיים בהיקף של 4 שעות אקדמיות כל מפגש, סה"כ 16 שעות אקדמיות.
דצמבר 2018 – ינואר 2019
25/12/2018
30/12/2018
07/01/2019
14/01/2019
שעות הקורס:
17:00-20:30
מיקום הקורס:
מכללת רמת גן, פנחס רוטנברג 87 רמת גן.
עלות הקורס
לחברי הלשכה:
1,
400 ₪ בתוספת מע"מ למשתתף. הקורס יהיה במינימום 20 משתתפים, כולל כיבוד קל וחניה

 

סדנת שוק ההון
סדנא קצרה ותמציתית אשר מספקת רקע ענייני על שוק ההון ומאפשרת לקבל מידע ורקע אודות שוק ההון
ודרכי פעולתו.
הסדנא מהווה רקע לעולם ההנפקות ומאפשרת לסטודנטים להבין מונחים בסיסיים בשוק ההון לרבות יישום
החומר הנלמד על ידי סימולציה מתאימה.

 

היקף הסדנא:
מפגש אחד בן 4 שעות אקדמיות שיתקיימו ב 20/01/2019 בין השעות 17:00-20:30
מיקום הסדנא:
מכללת רמת גן, פנחס רוטנברג 87 רמת גן.
עלות הסדנא
לחברי הלשכה:
400 ₪ בתוספת מע"מ למשתתף. הסדנא תתקיים במינימום 20 משתתפים. 

דף מידע

 

יש למלא את טופס הרישום ולשלוח במייל למזכירות הלשכה landvalu@netvision.net.il

 

בברכה,

 

דני מור - יו"ר ועדת דירקטורים

 


לקבלת מידע על אירועים עתידיים - הירשם לרשימת התפוצה
מתי
25 דצמבר 2018     17:30
מיקום
מכללת רמת גן, פנחס רוטנברג 87 רמת גן.
עלות
עלות לחבר לשכה
ש"ח
עלות לאורחים
ש"ח
|
|
|
|
|