FacebookEnglish
Menu

אודות הלשכה

אסיפה כללית ומיוחדת

 

 

אסיפה כללית שנתית מיוחדת

 

שינויי תקנון הלשכה

 

אסיפה כללית

 

שינויים בתקנון הלשכה

 

 

 בברכת חברים,

 

אוהד דנוס                       פזית בובליל

 

יו"ר הלשכה                     יו"ר ועדת תקנון ובחירות 

 

 

|
|
|
|
|