FacebookEnglish

לשכת שמאי המקרקעין בישראל, הארגון היציג של שמאי המקרקעין בישראל, מאגדת למעלה מ-1,000 מבכירי השמאים בארץ.
בין אם מדובר בעסקה במקרקעין, משכנתא, בעיות מיסוי, ליווי תכנון, השבחה, פגיעה והפקעה במקרקעין, אנו הכתובת עבורכם.
נשמח לספק מידע נוסף, באתר זה ובטלפון:
03-5225969.

 

מקצוע שמאות המקרקעין הנו מקצוע חופשי הקיים במרבית המדינות המערביות, ומוסדר בחקיקה ובגופים סטטוטוריים המשמשים רגולטורים – מועצת שמאי המקרקעין בישראל.

 

עדיין לא חבר? הצטרף

דף הבית
|
|
|
|
|