נציגי הלשכה במועצת שמאי המקרקעין

שם
תפקיד
עבודה
בית
נייד
פקס
פקס בית
חבר
03-6961250
03-5273341
052-2545384
03-6961259
חבר
03-5611444
03-6993139
050-9755544
03-5628866