ברכת הלשכה

 

                                   שמחים להודיע

על נישואיו של חברנו היקר

 

 

יבגני וולודרסקי לבחירת ליבו שרית חיים

 

 

 ליבגני, משתתפים בשמחתך, יהי רצון שתזכו להקים בית נאמן בישראל.

 

 

חיים מסילתי, יו"ר לשכת שמאי מקרקעין

בשם הלשכה וחבריה