נציגי סטודנטים

שם
תפקיד
עבודה
בית
נייד
פקס
פקס בית
גנגינה פלג
יו"ר הועדה
כהן דור
חבר
הלל שיר
חברה
0525703368