נציגי סטודנטים

שם
תפקיד
עבודה
בית
נייד
פקס
פקס בית
הלל שיר
יו"ר הועדה
0525703368
גנגינה פלג
חבר
כהן דור
חבר
חברה
052-4606080