סטודנטים, מתמחים ובוגרי התמחות

שם
תפקיד
עבודה
בית
נייד
פקס
פקס בית
יו"ר משותף/ת
052-4606080
ג'מו אפרת
יו"ר משותף/ת
052-9459122
חבר
054-4509486
054-4509486
חבר
0506241619
0526890932
אוביצקי גל
חבר
0526331042