רשות המסים משיקה מערכת חדשה המאפשרת קבלת שומות במיסוי מקרקעין תוך יום עבודה אחד בלבד

 

 

 

חברות וחברים יקרים, 

 

 

רשות המיסים משיקה מערכת המאפשרת קיצור של תהליך קליטת הצהרות לעסקת מקרקעין ועריכת שומות מס שבח ורכישה לפרקי זמן קצרים ביותר של כיום עבודה אחד בלבד. המערכת פותחה כחלק מתהליכי הדיגיטציה שעוברת רשות המסים ויישום המדיניות של העברת פעולות ושירותים למרחב המקוון לטובת שיפור וייעול השירות וקיצור זמני הטיפול בתיקים.

 

המערכת תפעל בשלב הראשון בעסקאות של מכירת דירת מגורים בבית משותף על ידי קבלנים בפטור ממס (לפי סע' 50). בהמשך יתווספו סוגי עסקאות נוספים למהלך.

 

על מנת להיכלל בתיקים הפוטנציאלים למהלך קיצור תהליך הבדיקה, על המגישים לעמוד בתנאים הבאים:

  • ההצהרה הוגשה באופן מקוון, באמצעות מערכת המייצגים בטופס 7000ב, בהתאם לתקנות הדיווח המקוון.
  • הוגשה הצהרה משותפת למוכר ולרוכש (יודגש כי מדובר בדיווח משותף בלבד ולא בייצוג משותף).
  • צורפו כל המסמכים הנדרשים בהצהרה – "טופס חתימות מקוצר", שכולל הצהרת מוכר / רוכש בפני עורך הדין על נכונות נתוני ההצהרה, וכן מסמכים נוספים התומכים בשומה העצמית וכאלה שנדרשים בטופס ההצהרה, כגון, נסח טאבו, הסכם המכר וכד'. יש להקפיד להתאים את תוכן הקובץ הנשלח לשם הקובץ אותו יש לבחור מרשימה קבועה במערכת.

 

ברשות המסים מדגישים כי ככלל מומלץ להגיש הצהרה מקוונת משותפת למוכר ולרוכש על גבי טופס ההצהרה המתאים תוך הקפדה על צירוף כל המסמכים הנדרשים. הגשת הצהרה משותפת חוסכת זמן רב הן בשלב הגשת ההצהרה, מונעת כפילויות דיווח ומאפשרת טיפול יעיל ומידי בתיקים.

 

עוד יודגש כי קיצור זמן הטיפול יתאפשר רק בחלק מהתיקים מתוך הפוטנציאל, תיקים בהם ניתן לקבל את הצהרת הנישום על סמך מאגר הנתונים הממוכנים שברשות ושלא הועברו לבדיקה מדגמית נוספת.

 

 

  בברכה,   
עידו שחם   חיים מסילתי
יו"ר ועדת מיסוי   יו"ר הלשכה

 

הדף הרשמי של הלשכה בפייסבוק: https://bit.ly/2WVIB0z.

 

הקבוצה הרשמית של הלשכה: https://www.facebook.com/groups/1908421129375900/ה