מענה מעיריית הוד השרון על שאלות הבהרה, במסגרת מכרז פומבי מס' 212/20.

 

 

 

חברות וחברים, 

 

 

 

מצ"ב מכתב מענה מעיריית הוד השרון על שאלות הבהרה,

במסגרת מכרז פומבי מס' 212/20.

 

 

 

המכתב

 

 

 

בברכה, 

חיים מסילתי, יו"ר הלשכה