פניית הלשכה ליצירת שיתופי פעולה תקדימיים מקצועיים ארציים עם ראשי ערים

 

 

 

 

חברות וחברים,

 

 

 

 

 

 

מצורפות מספר פניות לדוגמא (נעשו ותעשנה פניות רבות נוספות) של הלשכה למספר

ראשי ערים בארץ, זאת במטרה ליצור שיתופי פעולה תקדימיים מקצועיים ארציים.

 

 

 

פנייה לראש עיריית ירושלים.

 

 

 

פנייה לראש עיריית תל אביב.

 

 

 

פנייה לראשת עיריית חיפה.

 

 

 

פנייה לראש עיריית באר שבע.

 

 

 

 

                                              

 

 

בברכה, 

 

 
תמר אברהם   חיים מסילתי
יו"ר ועדת רשויות מקומיות   יו"ר הלשכה