פורסם נייר עמדה בנוגע לקידום עסקאות התחדשות עירונית באמצעות קבוצות רכישה

 

 

 

חברות וחברים,

 


הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית והממונה לפי חוק המכר במשרד הבינוי
והשיכון פרסמו נייר עמדה בנוגע לקידום עסקאות התחדשות עירונות באמצעות
קבוצות רכישה.

 

 


נייר העמדה.

 

 

 

בברכה,
חזקיה העצני, יו"ר ועדת חקיקה