חומר נלווה למכתב יו"ר הלשכה מיום 11.5.20 לשר האוצר