ועדת רווחת החבר

שם
תפקיד
עבודה
בית
נייד
פקס
פקס בית
יו"ר משותף/ת
050-5662848
יו"ר משותף/ת
0502130223
03-6855566
חבר
04-8764966
050-5442230
04-8764966
חברה
052-6271771
כהן דוד
חבר
02-5000336
054-8911650