קהילת צעירי לשכת השמאים

שם
תפקיד
עבודה
בית
נייד
פקס
פקס בית
יו"ר משותף/ת
03-9772111
052-8020656
יו"ר משותף/ת
0546343206
חבר
052-5784646
077-5435122
חבר
03-9385447
0526004443
חבר
052-3505432
חבר
0774647487
0523489722
חבר
052-4405894
חבר
052-6271771
חבר
0547760105
חבר
054-4451889
חבר
052-8091405