ועדה מקצועית לכללי השמאות

שם
תפקיד
עבודה
בית
נייד
פקס
פקס בית
יו"ר הועדה
050-9866526
חברה
חברה
09-7726557
052-2357801
09-7997735
חברה
09-9799999
052-2908987
0722-766976
0722766976
חבר
03-9772111
052-8020656