הוועדה המייעצת לשר המשפטים

שם
תפקיד
עבודה
בית
נייד
פקס
פקס בית
חברה
09-8949696
09-8989689
050-6508777
09-8949797
09-8949797
חבר
02-6664385
02-5868489
050-6214087
02-6664453