סניף מחוז תל אביב והמרכז

שם
תפקיד
עבודה
בית
נייד
פקס
פקס בית
יו"ר ועד סניף
050-9303947
חבר
077-5170470
054-4751352
077-5170370
חבר
054-4834480
153-544834480
חבר
03-9525859
050-6300208