סניף מחוז תל אביב והמרכז

שם
תפקיד
עבודה
בית
נייד
פקס
פקס בית
יו"ר ועד סניף
054-5649677
08-9719821
054-5649677
02-5020092
חבר
086104333
050-3717278
086104332
חבר
03-9525859
050-6300208
חברה
08-9200941
050-8713887
חבר
052-3505432