ועדת התחדשות עירונית

שם
תפקיד
עבודה
בית
נייד
פקס
פקס בית
יו"ר משותף/ת
02-5372119
050-4360036
02-5382253
יו"ר משותף/ת
052-2925144
חבר
052-4405894
חבר
052-6271771
חבר
0544621240