ועדת השתלמות מקצועית

שם
תפקיד
עבודה
בית
נייד
פקס
פקס בית
יו"ר משותף/ת
02-5631083
02-5631083
052-8389398
02-5631028
יו"ר משותפת ומרכזת פורום נשים
050-3049010
0747660150
סופ"שים
0547336252
054-7336252
04-8332353
מרכזת פורום נשים
052-5527891
052-5527891
חברה
03-6325520
03-5368837
052-2502280
03-6325584
חברה
08-9200941
050-8713887
חבר
086104333
050-3717278
086104332
חבר
077-3503070/2
https://b-nadlan.com
050-8496946
https://b-nadlan.com