פנייה אל השר משה כחלון, בבקשה להארכת תוקפה של הוראת השעה בעניין בנייה למגורים 02.04.2020.

 

 

 

חברות וחברים,

 

מצ"ב פניית יו"ר הלשכה, מר חיים מסילתי, אל כבוד שר

האוצר, מר משה כחלון, בבקשה להארכת תוקפה של

הוראת השעה בעניין בנייה למגורים.

 

הפנייה.

 

 

 

בברכה,

 

מזכירות הלשכה