פנייה אל ח"כ פורר - הנחה בארנונה - משבר הקורונה 01.04.2020

 

 

 

חברות וחברים, 

 

 

מצורפת פנייה שנערכה אל ח"כ פורר על ידי יו"ר הלשכה, מר חיים מסילתי,

בעניין הנחה מארנונה למשרדי שמאי מקרקעין.

 

הפנייה.

 

 

 

בברכה,

 

מזכירות הלשכה