הודעת יחידת רשם העמותות

 

 

חברות וחברים,

 

מצורפת הודעת יחידת רשם העמותות.

 

ההודעה.

 

בברכה,

 

חיים מסילתי, יו"ר הלשכה.