עדכוני קורונה נוספים

 

 

 

חברות וחברים, 

 

מצורף עדכון מס' 2 לעמדת משטרת ישראל על צמצום השהייה במרחב הציבורי.

 

עדכון.

 

כמו כן, ראו קישור להנחיות אגף כוח האדם של הממשלה בנוגע להתנהלות

בימי הקורונה - 

https://www.gov.il/he/departments/Units/emergency-division.

 

 

נמשיך לעדכן, ככל שיתקבלו עדכונים.

 

 

בברכת שבוע טוב ובריאות איתנה!

חיים מסילתי, יו"ר הלשכה