עדכוני קורונה

 

 

 

 

חברות וחברים,

 

מצורף צו מיום 18.03.2020 בדבר החלת פרק ד' לחוק לפי חוק שירות עבודה בשעת

חירום, תשכ"ז - 1967.

 

בנוסף, מצ"ב תקנות עדכניות - תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש -

הגבלת פעילות) (תיקון), התש"ף -2020.

 

כמו כן מצורפת חוות דעת יועמ"ש הלשכה מיום 25.03.2020 (עו"ד אורי כהנא ממשרד קידר).

 

מכתב יו"ר הלשכה, מר חיים מסילתי מיום 25.03.2020 אל משרד העבודה והרווחה.

 

והודעה משותפת של משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות מיום 25.03.2020.

 

 

הצו.

 

תקנות נגיף הקורונה החדש.

 

חוות דעת יועמ"ש הלשכה מיום 25.03.2020.

 

מכתב למשרד העבודה והרווחה מיום 25.03.2020.

 

הודעה משותפת של משרד רה"מ ומשרד הבריאות מיום 25.03.2020.

 

 

מעבר לכך ולנוחותכם, להלן קישור למוקד הקורונה של הרשות לעסקים קטנים ובינוניים - 

www.sba.org.il/hb/PolicyAndInformation/Pages/news/ns11.aspx.

 

 

ככל שיתקבל מידע נוסף - נעדכנכם!

 

 

בריאות איתנה לכולנו!

 

חיים מסילתי, יו"ר הלשכה