תיקון פרק משנה 4.20 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל שומות - מכתב המשנה ליועמ"ש, עו"ד ארז קמיניץ

 

 

חברות וחברים,

 

נראה כי טענותינו נפלו על אזניים קשובות במשרד המשפטים

וכי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד ארז קמיניץ, מצא

לנכון לדרוש את ביטול החלטת מועצת מקרקעי ישראל מיום 4.3.2020. 

 

מכתבו של המשנה ליועמ"ש, עו"ד ארז קמיניץ.

 

הלשכה  תמשיך כגוף מוביל, לעמוד לרשות מקבלי ההחלטות בכל סוגיה

שמאית ומקצועית, שכן נכון וראוי שההחלטות תתקבלנה גם מתוך קבלת

ההיבט השמאי בהן.

 

שלכם,

חיים מסילתי, יו״ר הלשכה