אסיפה נדחית מיוחדת בוחרת 08.03.2020

 

 

חברות וחברים,

 

מצ"ב הזמנה ל"אסיפה נדחית מיוחדת בוחרת",

שתתקיים ביום ה- 08.03.2020.

 

הזמנה.

 

                              בברכה,

 

חיים מסילתי, יו"ר                             ערן לס,  יו"ר ועדת תקנון