כנס ארצי: תכנון ורישום בתלת מימד - 27.02.2020

 

 

חברות וחברים, 

 

מצורפים קבצי סדר יום וטופס רישום לכנס הארצי בנושא תכנון ורישום בתלת מימד. 

 

לחברי הלשכה אושר תעריף נמוך של חברים בארגונים המארגנים.

 

סדר יום.

 

טופס רישום.

 

                                                      בברכה, 

חיים מסילתי, יו"ר הלשכה                                       חזקיה העצני, יו"ר ועדת חקיקה