הזמנה לאסיפה כללית ביום 27.02.2020

 

 

 

 

חברות וחברים,

 

הנכם מוזמנים לאסיפה הכללית שתתקיים, אי"ה, ביום 27.02.2020

בשעה 16:30 באשכול פייס, רחוב רוקח 118 רמת גן.

 

 

הזמנה.

 

 

נוכחותכם חשובה!

 

 

בברכה,

 

חיים מסילתי - יו"ר הלשכה                   ערן לס - יו"ר ועדת תקנון